Procediment

Formalitats relatives a l'arribada i la sortida de mercaderies: Autorització d'exportador autoritzat d'origen