Procediment

Trànsit: Destinatari autoritzat de trànsit de la Unió/comú.