Procediment

Trànsit: Procediments simplificats propis dels transports per via aèria (nivell I).