Procediment

II. EE. Model 523. Aplicació del benefici de devolució dels impostos especials sobre l'alcohol i begudes alcohòliques