Procediment

II. EE. Model 571. Aplicació del benefici devolució dels impostos especials sobre hidrocarburs