Procediment

Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris: Exoneració de retenció als arrendadors d'immobles.