Procediment

Procediment amistós competència de l'AEAT.