Cita prèvia

L'Agència Tributària ha habilitat un servei de cita prèvia per a l'atenció dels contribuents que vulgui desplaçar-se a alguna de les seves oficines per rebre informació, assistència, resoldre requeriments, demanar certificats o qualsevol altra gestió.

No és necessària la sol·licitud de cita prèvia únicament per a:

  • presentació de documents en el Registre i lliurament de declaracions.
  • sol·licitud de número d'identificació fiscal per a persones físiques. Si és per a persona jurídica, demani cita amb el NIF de la persona que el vulgui sol·licitar.
  • recollida de notificacions / Subscripció servei d'avisos
  • obtenció de cartes de pagament
Procediment
Ajudes
Fitxa
Tràmits