Des d'aquesta plataforma vostè podrà accedir als serveis electrònics que l'Agència Tributària posa a la seva disposició i podrà fer els tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l'any, si bé ha de tenir en compte que els pagaments fets a través d'aquesta seu estan subjectes als límits horaris que puguin establir les entitats col·laboradores.

S'ha modificat el procediment per incloure un tràmit nou que permet gestionar l'ampliació de les devolucions a les campanyes 99/00 i 00/01.

Coincidint amb l'inici del termini general de presentació del Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents, exercici 2017, s'ha publicat un portal que reuneix totes les novetats i ajudes per a la campanya, la baixada del programa d'ajuda i l'accés als tràmits de la Seu electrònica.