Inici

Des d'aquesta plataforma vostè podrà accedir als serveis electrònics que l'Agència Tributària posa a la seva disposició i podrà fer els tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l'any, si bé ha de tenir en compte que els pagaments fets a través d'aquesta seu estan subjectes als límits horaris que puguin establir les entitats col·laboradores.

Es troben disponibles a la Seu electrònica de l'Agència Tributària, en l'apartat de Col·laboració Social, els tràmits d'Associacions i Col·legis relacionades amb el Codi de Bones Pràctiques. Permeten sol·licitar l'adhesió a l'esmentat Codi, adjuntant el formulari disponible en Seu electrònica i l'acord d'adhesió de l'òrgan de govern de l'Associació o Col·legi corresponent.

Avís a col·laboradors socials que utilitzen la modalitat de certificats electrònics de representant de persona jurídica restringits (col·laboració social restringida)