Benvingut a la Seu electrònica de l'Agència Tributària

Des d'aquesta plataforma vostè podrà accedir als serveis electrònics que l'Agència Tributària posa a la seva disposició i podrà fer els tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l'any, si bé ha de tenir en compte que els pagaments fets a través d'aquesta seu estan subjectes als límits horaris que puguin establir les entitats col·laboradores.

20-06-2018Interrupción del Servicio de la Sede Electrónica

Por la realización de operaciones de mantenimiento, el próximo sábado 7 de julio se interrumpirán todos los servicios de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria entre las 18:00 y las 21:00 horas.
Disculpen las molestias.

25-05-2018Entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE a partir del 25 de mayo de 2018

La Agencia Tributaria ha revisado y adaptado sus procedimientos para cumplir con los nuevos requisitos que introduce el reglamento.

06-03-2018Col·laboració social en la sol·licitud de certificats tributaris

En virtut del que disposa la Resolució de 12 de gener de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 29 de maig de 2006, per la qual s'estableixen els supòsits i condicions en què podrà fer-se efectiva la col·laboració social en l'aplicació dels tributs, s'ha obert la col·laboració social en l'aplicació dels tributs a les següents sol·licituds de certificats tributaris, que s'uneixen als certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries, de contractistes i subcontractistes, de residència fiscal, d'Activitats Econòmiques i d'Exoneració de retenció als arrendadors d'immobles, així com els que poden sol·licitar-se a través de la nova aplicació de certificats tributaris genèrics: