Inici

Des d'aquesta plataforma vostè podrà accedir als serveis electrònics que l'Agència Tributària posa a la seva disposició i podrà fer els tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l'any, si bé ha de tenir en compte que els pagaments fets a través d'aquesta seu estan subjectes als límits horaris que puguin establir les entitats col·laboradores.

La suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius que s'estableixen al Reial Decret que declara l'estat d'alarma, no serà d'aplicació als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

En relació amb aquells contribuents el certificat electrònic dels quals estigui caducat o pròxim a caducar, s'informa que l'AEAT permet l'ús dels certificats caducats a la seva SEU d'acord amb el previst en Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez para pymes y autónomos contemplada en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo.

Es troben disponibles a la Seu electrònica de l'Agència Tributària, en l'apartat de Col·laboració Social, els tràmits d'Associacions i Col·legis relacionades amb el Codi de Bones Pràctiques. Permeten sol·licitar l'adhesió a l'esmentat Codi, adjuntant el formulari disponible en Seu electrònica i l'acord d'adhesió de l'òrgan de govern de l'Associació o Col·legi corresponent.