Inici

Des d'aquesta plataforma vostè podrà accedir als serveis electrònics que l'Agència Tributària posa a la seva disposició i podrà fer els tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l'any, si bé ha de tenir en compte que els pagaments fets a través d'aquesta seu estan subjectes als límits horaris que puguin establir les entitats col·laboradores.

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras aprobado por la Ley 5/2020, de 15 de octubre (BOE 16 de octubre), entró en vigor el 16 de enero de 2021.

Se han publicado en Sede los procedimientos correspondientes a dos Modelos de declaración sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal

L'1 de març de 2021 va entrar en vigor el nou model 05, establint-se la presentació electrònica obligatòria excepte per a les persones físiques, que podran presentar el model en paper (PDF generat a través del Formulari del model 05 per a la seva presentació en paper).