Procediment

Model 192. Declaració Informativa. Operacions amb lletres del Tresor. Declaració anual.