Procediment

II. EE. Devolució especial IVMDH

Si vol consultar un recurs de reposició sobre la minoració de mínims comunitaris