Procediment

Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en estimació directa. Pagament fraccionat.

Presentacions utilitzant dades de declaracions presentades prèviament o de períodes anteriors