Procediment

Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Pagament fraccionat.

Presentacions utilitzant dades de declaracions presentades prèviament o de períodes anteriors