Procediment

Model 360-Model 361. IVA. Gestió de devolucions d'IVA a empresaris o professionals no establerts en el territori en el qual suporten l'impost.

Sol·licituds de devolució de l'IVA suportat en el territori d'aplicació de l'impost per empresaris o professionals establerts en un altre estat membre.