Procediment

Model 993. Control de deduccions autonòmiques.