Calendari, data i hora oficials

  • L'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, assenyala que l'Administració general de l'Estat, amb subjecció al calendari laboral oficial, fixa, en l'àmbit respectiu, el calendari de dies inhàbils a l'efecte de còmputs de terminis. L'article 31.2 indica que el registre electrònic de cada Administració o organisme es regeix a l'efecte de còmput dels terminis per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, que ha de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figurar de manera accessible i visible.

    L'article 15 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional d'interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica, assenyala que la sincronització de la data i hora s'efectua amb el Reial Institut i Observatori de l'Armada.

    En compliment d'aquestes disposicions s'ofereix la data i hora oficial de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària.

     

  • Calendari de dies inhàbils