Normativa Seu

 
 

Cercar

 
 
 
  • Els meus expedients

    Podrà conèixer l'estat de tramitació de tots els seus expedients corresponents als procediments la tramitació dels quals s'hagi iniciat amb posterioritat a l'1-1-2010, així com fer els tràmits i les consultes previstes. Cal disposar de DNI electrònic o de certificat electrònic expedit per qualsevol entitat autoritzada.

  • Les meves dades censals

    Aquest apartat permet l'accés, mitjançant un certificat electrònic vàlid, a les dades censals de l'usuari que figuren en els arxius de l'Agència Tributària.

  • Les meves notificacions

    En aquest apartat pot accedir a la consulta de les seves comunicacions i notificacions utilitzant algun dels tipus d'accés requerit en cada cas.

  • Consell per a la Defensa del Contribuent