Accessibilitat

 • Política d'accessibilitat

  En compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal, l'Agència Tributària treballa per garantir que tots els ciutadans, amb especial atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat i la gent gran, que s'hi relacionen a través d'internet puguin accedir a la informació i els serveis electrònics en igualtat de condicions, independentment de les circumstàncies personals, els mitjans o els coneixements. És a dir, que puguin navegar sense trobar dificultats d'accés pel lloc web format pel portal (dominis: “www.agenciatributaria.es”, “www.aeat.es”, “www1.aeat.es”, “www2.aeat.es”, “www3.aeat.es”, “www4.aeat.es”, “www5.aeat.es” i “aeat.es”) i la Seu electrònica (dominis: “www.agenciatributaria.gob.es”, “www1.agenciatributaria.gob.es”, “www2.agenciatributaria.gob.es”, “www4.agenciatributaria.gob.es”, “www5.agenciatributaria.gob.es”, “www6.agenciatributaria.gob.es”, “www7.agenciatributaria.gob.es”, “www9.agenciatributaria.gob.es” (d'ara endavant denominats conjuntament pel terme “web de l'AEAT”).

 • Estàndards i normativa

  La política d'accessibilitat aplicada per l'Agència Tributària està en línia amb les exigències del Reial decret 1.494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.

  Les pàgines del web de l'AEAT actualment compleixen el nivell AA segons la norma UNE 139803:2012 i, per tant, els requisits de conformitat del W3C (AA de la norma WCAG 2.0). Per a això es duu a terme una revisió diària del contingut web nou o modificat. Mitjançant una avaluació externa, l'última revisió d'accessibilitat es va fer el mes de maig de 2018.

 • Característiques de visualització

  El web de l'AEAT està optimitzat per a una resolució de 1.024 x 768. Si es disposa d'un monitor amb més resolució, la mida de lletra es veurà massa petita en alguns casos. No obstant això, les mides de les fonts s'han definit de manera que sigui possible ampliar-ne o disminuir-ne la mida des de les opcions del navegador.

  Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot donar lloc a l'accés i la visualització del contingut del web de l'AEAT, però no garanteix una visualització o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats total i adequada. Es poden baixar actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors d'aquest tipus de programes.

  A més, per al funcionament correcte d'aquest web, el navegador ha de tenir habilitat l'ús de JavaScript i de galetes (consulti l'apartat "Avís legal").

 • Compromís amb l'accessibilitat

  Malgrat l'esforç fet per l'Agència Tributària, a causa de la gran quantitat de documents finals (PDF…) publicats en aquest lloc web, ha estat impossible adaptar-lo completament a les pautes d'accessibilitat exigibles. Si troba una pàgina o un document que no compleix el que s'ha establert o al qual no pot accedir correctament o si vol formular una queixa, una consulta o un suggeriment, faci'ns-ho saber mitjançant l'emplenament i la tramesa del formulari següent:

 • Formulari de suggeriments sobre la pàgina web de l'Agència Tributària
 • Conveni signat amb el CERMI i la Fundació ONCE