DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

 • L'Agència Estatal d'Administració Tributària (d'ara endavant, AEAT) s'ha compromès a fer accessibles els llocs web, d'acord amb el “Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic”.

  Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica als llocs web següents:

  • Portal web de l'AEAT, integrat pels dominis:

   “www.agenciatributaria.es” i “www.aeat.es”.

  • Seu electrònica de l'AEAT, integrada pels dominis:

   “www.agenciatributaria.gob.es”, “www1.agenciatributaria.gob.es”,

   “www2.agenciatributaria.gob.es”, “www4.agenciatributaria.gob.es”,

   “www5.agenciatributaria.gob.es”, “www6.agenciatributaria.gob.es”,

   “www7.agenciatributaria.gob.es" i “www9.agenciatributaria.gob.es”

  (d'ara endavant denominats conjuntament amb el terme “web de l'AEAT”).

 • Situació de compliment

  El web de l'AEAT compleix parcialment el “Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic” a causa dels aspectes que s'indiquen a continuació.

 • Contingut no accessible

  El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

  1. falta de conformitat amb el RD 1112/2018

   • A les pàgines en idiomes diferents del castellà hi pot haver textos en castellà, el canvi d'idioma dels quals no està etiquetat correctament, perquè aquesta situació és transitòria fins que es tradueixin definitivament de manera automàtica o manual.
   • Hi pot haver errors puntuals d'edició en alguna pàgina web.
  2. càrrega desproporcionada

   • No és aplicable.
  3. el contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable

   • Hi pot haver arxius ofimàtics o formularis web publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d'accessibilitat, tot i que s'ha procurat que la majoria sí que els compleixin.
 • Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

  Aquesta declaració es va fer el 31 d'octubre de 2018 mitjançant una autoavaluació duta a terme per l'AEAT.

  Última avaluació externa d'accessibilitat: novembre de 2018

 • Observacions i dades de contacte

  Pot fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

  • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
  • transmetre altres dificultats d'accés al contingut
  • fer qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatiu a l'accessibilitat del lloc web

  A través del formulari per a la comunicació de possibles incompliments dels requisits d'accessibilitat o trucant al telèfon 901 200 347 (també disponibles els telèfons 917 575 777 i, per atendre'l en català, 934 422 764).

  Les comunicacions seran rebudes i tramitades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 • Procediment d'aplicació

  El procediment de reclamació que recull l'article 13 del RD 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

 • Contingut opcional

  Política d'accessibilitat de l'AEAT

  En compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal, l'Agència Tributària treballa per garantir que tots els ciutadans, amb especial atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat i la gent gran, que s'hi relacionen a través d'internet puguin accedir a la informació i els serveis electrònics en igualtat de condicions, independentment de les circumstàncies personals, els mitjans o els coneixements. És a dir, que puguin navegar pel web de l'AEAT sense trobar dificultats d'accés.

  Estàndards i normativa

  La política d'accessibilitat aplicada per l'Agència Tributària està en línia amb les exigències del “Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic”.

  Les pàgines del web de l'AEAT actualment compleixen els requisits, Nivell AA, de la norma UNE-301549 v1.1.2:2015 i tenen en compte les excepcions del RD 1112/2018. Per a això es duu a terme una revisió contínua del contingut web nou o modificat.

  Característiques de visualització

  El web de l'AEAT està optimitzat per a una resolució de 1.024 x 768. Si es disposa d'un monitor amb més resolució, la mida de lletra es veurà massa petita en alguns casos. No obstant això, les mides de les fonts s'han definit de manera que sigui possible ampliar-ne o disminuir-ne la mida des de les opcions del navegador.

  Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot donar lloc a l'accés i la visualització del contingut del web de l'AEAT, però no garanteix una visualització o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats total i adequada. Es poden baixar actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors d'aquest tipus de programes.

  A més, per al funcionament correcte d'aquest web, el navegador ha de tenir habilitat l'ús de JavaScript i de galetes (vegi l'apartat Avís legal).

  Compromís amb l'accessibilitat

  Malgrat l'esforç fet per l'Agència Tributària, a causa de la gran quantitat de documents finals (PDF…), hi pot haver algun contingut que no compleixi les pautes d'accessibilitat exigibles. Si troba alguna pàgina o algun document o formulari que no compleixi el que s'ha establert o al qual no pugui accedir correctament o si vol fer algun suggeriment, faci'ns-ho saber a través de un correo electrónico a sugerencias@correo.aeat.es emplenant i enviant-nos el formulari següent:

  formulari per a la comunicació de possibles incompliments dels requisits d'accessibilitat

  Conveni signat amb el CERMI i la Fundació ONCE