Avís de seguretat

 • L'Agència Tributària adverteix de diversos intents de frau per cursos tecnològics:

  A través d'Internet: pàgines web falses i pesca

  Los intentos de engaño hacen referencia a supuestos reembolsos o devoluciones de impuestos, mediante envíos de comunicaciones masivas por correo electrónico en los que se suplanta la identidad e imagen de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o bien la identidad de sus directivos. Con frecuencia, los intentos de fraude hacen referencia a una supuesta información que imposibilita el envío de la devolución de la campaña de Renta y suplanta la imagen de la Agencia Tributaria.

  En estos envíos de correos fraudulentos, conocidos como “phishing”, se hace referencia a un reembolso de impuestos inexistente en la que el receptor del e-mail sale beneficiado. Para poder disponer del dinero hay que acceder a una dirección web o rellenar un formulario en los que se deben aportar datos de cuentas bancarias o tarjetas de crédito o débito..

  L'Agència Tributària recorda que la millor mesura és la prevenció dels usuaris davant comunicacions sospitoses que incloguin la petició de dades bancàries.

  L'Agència Tributària insisteix en què:

  • Mai no sol·licita per correu electrònic informació confidencial, econòmica o personal, números de compte ni números de targeta dels contribuents.
  • Nunca realiza devoluciomnes a tarjetas de créidto o débito.
  • No cobra mai cap import pels serveis que presta. L'usuari només assumeix el cost compartit de les trucades a telèfons 901.

  La Agencia Tributaria es titular del sitio web compuesto por el Portal (dominio: “www.agenciatributaria.es”) y la Sede electrónica (dominios: “www.agenciatributaria.gob.es”, "www1.agenciatributaria.gob.es", "www2.agenciatributaria.gob.es", "www3.agenciatributaria.gob.es", "www6.agenciatributaria.gob.es", "www8.ia.agenciatributaria.gob.es", "www9.agenciatributaria.gob.es", "www10.agenciatributaria.gob.es", "www12.agenciatributaria.gob.es", en adelante denominados conjuntamente por el término “web de la AEAT”).

  Tenga presente siempre que cualquier trámite de la Agencia Tributaria que implique un pago se realizará a través de la "Web de la AEAT" y en condiciones de comercio electrónico seguro

  D'altra banda, l'Agència Tributària prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts en qualsevol dels dominis descrits en aquest Avís de seguretat.

  Missatges de text (SMS) no enviats per l'Agència Tributària

  S'ha detectat l'enviament als contribuents de missatges de text (SMS) de part d'empreses d'atenció i informació telefònica, que redireccionan les trucades cap a l'Agència Tributària i les cobren en funció de la seva tarifació, per sol·licitar serveis com la sol·licitud del esborrany de Renda i la seva confirmació.

  L'Agència Tributària recorda que els telèfons d'informació tributària bàsica i altres serveis telefònics són els que apareixen en el seu portal d'Internet www.agenciatributaria.es i a què pot accedir des del següent enllaç:

 • Informació Tributària Bàsica i altres serveis telefònics
 • Serveis telefònics de cita prèvia aliens a l'Agència Tributària

  S'ha detectat que determinats números de telèfon ofereixen la possibilitat de concertar cita prèvia per a la confecció de declaracions o la modificació d'esborranys en oficines de l'Agència Tributària.

  L'Agència Tributària vol deixar constància de que aquests números de telèfon són totalment aliens a la mateixa i que, a més de suposar elevats costos de tarifació per als usuaris, les cites que s'obtinguin a través d'aquests números podrien no ser vàlides i per tant no atendre's.

 • Serveis de cita prèvia i altres serveis telefònics
 • També podrà concertar cita prèvia, de manera gratuïta, a través d'Internet, en www.agenciatributaria.es

  Aplicacions per a mòbils

  S'ha detectat que en determinats markets d'apps Android per a mòbils hi ha disponibles aplicacions que utilitzen la imatge de l'Agència Tributària oferint serveis en el seu nom.

  L'Agència Tributària vol deixar constància de que les aplicacions per a mòbils elaborades per l'Agència Tributària estan exclusivament disponibles per a la seva baixada gratuïta en AppStore i Google Play.

  Col·labori per evitar el frau per Internet

  Aquests fraus són detectats moltes vegades gràcies a la col·laboració dels internautes que es posen en contacte amb els serveis d'informació de l'Agència Tributària, que, de seguida, pren les mesures necessàries per perseguir-los.

  En cas de dubte sobre l'autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d'Internet, SMS rebuts o serveis de cita prèvia o similars, que afirmin estar remesos o ser propietat de l'Agència Tributària, contacti amb nosaltres en el Centre d'Atenció Telefónica del Departament d'Informàtica Tributària (901 200 347 o 91 757 57 77 o 93 442 27 64) per verificar la seva autenticitat.

  L'Agència Tributària agraeix la col·laboració ciutadana per informar sobre aquest tipus d'actuacions.

  Consells per evitarel frau per Internet

  Els intents de frau es fan mitjançant trameses massives per correu electrònicen què se suplanta la identitat i la imatge de l'Agència Tributària.

  En general, aquestes trameses fraudulentes fan referència a un reembors d'impostos inexistent. Per poder disposar dels diners cal accedir a una adreça d'Interneten la qual s'han d'aportar dades de comptes bancaris i targetes de crèdit.No feu clic en cap enllaç o fitxer adjunt que procedeixi d'un correu sospitós.

  L'Agència Tributària mai no sol·licita per correu electrònic informació confidencial, econòmica o personal, ni números de compte o de targeta dels contribuents.

  Per a més seguretat, connecteu-vos a l'Agència Tributària teclejant l'adreça al navegador.

  En especial, en accedir a la Seu electrònica, verifiqueu el nostre certificat.