Procediment

Formalitats relatives a l'arribada i la sortida de mercaderies: Altres llocs (de presentació o/i de dipòsit temporal).