Procediment

Formalitats relatives a l'arribada i la sortida de mercaderies: Locals autoritzats per a l'exportació.