Procediment

Model 559. II. EE. Impost sobre alcohol i begudes derivades. Règims de destil·lació artesanal i de colliter.