Procediment

II. EE. Utilització com a carburant de productes de l'article 46.2 LIE, o com a combustible dels hidrocarburs de l'article 42.3

II. EE. Utilització com a carburant de productes de l'article 46.2 LIE, o com a combustible dels hidrocarburs de l'article 42.3