Procediment

Procediment sancionador en matèria d'estadístiques dels intercanvis de béns entre estats membres de la Unió Europea (INTRASTAT).