Procediment

Verificació de dades / Comprovació limitada - Pagaments fraccionats IRPF- estimació objectiva