Procediment

Verificació de dades / Comprovació limitada - Retencions IRPF (Model 190)