Procediment

Verificació de dades / Comprovació limitada - Retencions IRPF grans empreses (Model 111).