Procediment

Verificació de dades / Comprovació limitada - Retencions i ingressos a compte