Procediment

Verificació de dades / Comprovació limitada. Retencions i ingressos a compte IRNR. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent.

Verificació de dades / Comprovació limitada. Retencions i ingressos a compte IRNR. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent.