Procediment

Verificació de dades / Comprovació limitada de discrepàncies absolutes en el model 190.