Procediment

Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Impost sobre societats.