Procediment

Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Situació censal