Procediment

Model 147. IRPF. Comunicació del desplaçament a territori espanyol efectuat per treballadors per compte d'altri.

Model 147. IRPF. Comunicació del desplaçament a territori espanyol efectuat per treballadors per compte d'altri.