Procediment

IRPF. Verificació de dades/comprovació limitada. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Model 151. Per a contribuents que hagin optat per aquest règim a partir de l'1 de gener de 2015).‏

IRPF. Verificació de dades/comprovació limitada. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Model 151. Per a contribuents que hagin optat per aquest règim a partir de l'1 de gener de 2015).‏