Procediment

Model 777. Declaracions-liquidacions extemporànies i complementàries. Document d'ingrés o devolució.

Model 777. Declaracions-liquidacions extemporànies i complementàries. Document d'ingrés o devolució.

  • Tràmits
    • Les característiques específiques d'aquesta declaració no permeten la realització de tràmits per via electrònica. Es podran consultar, si s'escauen, els tràmits de la liquidació-declaració que complementi aquest model. 
  • Fitxa