Procediment

Taxa per la gestió administrativa del joc

Taxa per la gestió administrativa del joc

 • Tràmits
  • Presentació
   • El Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, aprova la modificació de la DT 1a de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, per la qual s'atribueixen a l'AEAT les competències relacionades amb la gestió i recaptació de la taxa administrativa de gestió del joc.

    TRANSITÒRIAMENT, fins a l'aprovació de la norma reglamentària corresponent, l'autoliquidació de la taxa per la gestió administrativa del joc regulada a l'article 49 de la Llei 13/2011 es continuarà fent a través de la seu de la Direcció General d'Ordenació del Joc:

   • Presentació de la taxa per la gestió administrativa del joc  
 • Fitxa