Procediment

Model 180. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendiments procedents de l'arrendament d'immobles urbans. Resum anual.