Procediment

Model 182. Declaració Informativa. Donatius, donacions i aportacions rebudes.