Procediment

Model 347. Declaració Informativa. Declaració anual d'operacions amb terceres persones.