Procediment

Model 349. Declaració Informativa. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.