Procediment

Model 720. Declaració Informativa. Declaració sobre béns i drets situats a l'estranger.