Procediment

Comunicacions entre els intervinents i partícips en els mecanismes transfronterers de planificació fiscal

Comunicacions entre els intervinents i partícips en els mecanismes transfronterers de planificació fiscal

  • Tràmits
    • Les característiques específiques d'aquesta declaració no permeten la realització de tràmits per via electrònica. Han de fer la tramitació d'aquest model els obligats tributaris interessats o intermediaris que intervinguin en el mecanisme transfronterer de planificació fiscal que s'ha de declarar en els models 234 i 235.

      Pot accedir als models en l'apartat Informació general

  • Informació i Ajuda
  • Fitxa