Procediment

Autorització a les entitats col·laboradores per efectuar devolucions de l'IVA en règim de viatgers