Procediment

IVA. Devolucions d'IVA en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars, dels organismes internacionals reconeguts per Espanya.