Procediment

IVA. Reconeixement de l'exempció de l'IVA en entregues de béns a organismes reconeguts per a la seva exportació fora de la CE en el marc de les seves activitats humanitàries, caritatives o educatives.

IVA. Reconeixement de l'exempció de l'IVA en entregues de béns a organismes reconeguts per a la seva exportació fora de la CE en el marc de les seves activitats humanitàries, caritatives o educatives.