Procediment

Procediment d'extinció de deutes d'entitats de dret públic mitjançant deduccions sobre transferències.