Procediment

Registres i censos: Autorització (o revocació de l'autorització) de cessió de dades a la Cambra de Comerç d'Espanya per a la seva inclusió en el Directori d'Empreses Exportadores i Importadores

Dades generals

Denominació

Registres i censos: Autorització-revocació en el cens del directori de comerç exterior

Tipus de procediment

Registres i censos

Matèria

Duanes

Objecte

Autoritzar o revocar la inclusió de dades del contribuent sobre les operacions realitzades de comerç exterior en el directori del Consell Superior de Cambres.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Consulta telemàtica.

Documentació

No cal aportar documentació addicional.

Fases del procediment/servei

  • Sense fases específiques de tramitació.

Òrgan de resolució

Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero