Procediment

Consulta de l'aranzel integrat d'aplicació (TARIC)

Dades generals


Denominació

Consulta de l'aranzel integrat d'aplicació (TARIC)

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Consulta de la classificació de mercaderies i de possibles mesures aranzelàries aplicables conforme al sistema de nomenclatura combinada (sistema de classificació elaborat per la Comissió Europea).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Consulta telemàtica.

Documentació

No requereix documentació.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Normativa Básica de Gestión Aduanera.