Procediment

Consulta de butlletins de laboratori.

Dades generals


Denominació

Consulta de butlletins de laboratori.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Permet obtenir informació de l'estat de tramitació dels butlletins de laboratori en matèria de duanes i impostos especials.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Consulta telemàtica.

Fases del procediment/servei

Sense fases específiques de tramitació.

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Normativa aplicable a la gestión Aduanera e IIEE.