Procediment

SILICIE- Comptabilitat d'establiments d'impostos especials

Dades generals

Denominació

SILICIE- Comptabilitat d'establiments d'impostos especials

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de llibres de comptabilitat d'estoc a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciudadano

Lloc de presentació

  • Telemàtica, a la Seu electrònica de l'AEAT.

Documentació

Comptabilitat d'establiments d'impostos especials

Fases del procediment/servei

  • Inici.- Presentació

  • Terminació.- Renúncia de l'opció de gestió a partir del sistema comptable intern (art.6 Ordre HAC/998/2019)

Formularis

Presentació i renúncia (tramitació electrònica)

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Cl@ve PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden HAC/998/2019, de 23 de septiembre, por la que se regula el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación (BOE 05-octubre-2019)